Vrienden van vvKloosterburen

Vrienden van Kloosterburen

Onlangs is bij de Vrienden van Kloosterburen automatisch de jaarlijkse bijdrage geïncasseerd. Een aantal Vrienden van Kloosterburen hebben ervoor gekozen zelfstandig de bijdrage over te maken.
Wij willen vragen of deze personen de bijdrage van € 50,- in november willen overmaken.

Wij willen alle vrienden weer hartelijk bedanken voor hun bijdragen.

Namens het bestuur, Alinda Korhorn