Bestuursupdate coronacrisis

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april / 20 mei

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

 

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Wij zijn er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Het bestuur van vv Kloosterburen kan zich vinden in alle maatregelen die genomen zijn door het kabinet.

Er zal ongetwijfeld een moment komen dat we elkaar weer op het sportterrein zien en elkaar de hand weer mogen schudden.

Dit seizoen zal er dus niet meer gevoetbald worden zoals eerder bericht. Wij gaan er over nadenken hoe we de eerste voetbalzaterdag/zondag in gaan vullen op het moment dat er weer gevoetbald mag worden.

Ik ervaar deze weken zonder voetbal als zeer vreemd.

Ik ga er vanuit dat jullie als lid van de vv Kloosterburen begrip hebben voor de ontstane situatie. We zijn gelukkig in de situatie dat we een financieel gezonde club zijn die wel een stootje kan hebben.

Helaas hebben we dus in de komende tijd geen inkomsten en daarom zullen we wel de contributie gaan incasseren op de gebruikelijke manier, zoals ook aangeraden werd door onze politiek.

Mochten er mensen zijn die hierdoor in problemen komen dan kan in overleg met onze penningmeester (Klaske Prins) naar een oplossing worden gezocht. Neem dan contact op met haar.

 

Maar het niet kunnen voetballen valt natuurlijk in het niet bij alle andere problemen.

 

Ik hoop dat we binnen onze leden nog geen corona patiënten hebben.

Mocht dat wel zo zijn dat wens ik deze gezinnen alle sterkte toe.   

 

Blijf gezond met elkaar en hopelijk tot snel!

 

Vriendelijke groet,

Th. A. Wijma, voorzitter vv Kloosterburen.