Van de bestuurstafel

In deze editie willen wij jullie weer bijpraten over de zaken waar wij mee bezig zijn / zijn geweest in de zomerstop en de periode erna.

 

In deze editie willen wij jullie weer bijpraten over de zaken waar wij mee bezig zijn / zijn geweest in de zomerstop en de periode erna.

 • In de zomer heeft een grote groep enthousiaste vrijwilligers onder leiding van Roland hard gewerkt om de kantine op te knappen. Wij zijn erg blij met het resultaat en hebben veel positieve reacties ontvangen!

 • In de kantine komt nog een extra televisie welke gesponsord wordt door Derks Installatietechniek. Hierop zal informatie over de club, de teams en sponsoren worden vermeld. Arjan is in overleg met Derks over welke televisie wordt aangeschaft.

 • Roland heeft geconstateerd dat de riolering onder de kantine niet goed meer is. Binnenkort zal dit opnieuw worden aangelegd.

 • In de zomerstop hebben Bennie en Alinda de huidige verzekeringen onder de loep genomen en zijn vervolgens in gesprek gegaan met twee partijen. Inmiddels hebben wij nieuwe verzekeringen afgesloten. De komende tijd zullen er enkele zaken aangepast worden in de kantine om aan de voorwaarde te voldoen t.a.v. de brandverzekering. Denk bijvoorbeeld aan andere rookmelders en prullenbakken.

 • Door FC Groningen is een enquête opgesteld die door 47 personen is ingevuld over VV Kloosterburen. Voor een samenvatting van de resultaten zie het aparte artikel.

 • Basisschool Mandegoud doet mee aan het Be Fit project waarbij VV Kloosterburen ook een partner is. Doel van dit project is de jeugd meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. De komende tijd worden er plannen gemaakt over hoe er concreet invulling wordt gegeven aan dit project.

 • De ALV heeft eind september plaatsgevonden. In deze jaarvergadering hebben wij afscheid genomen van Betto Smit als bestuurslid. Hij heeft zich vele jaren ingezet als bestuurslid voor VV Kloosterburen en in andere functies. Om deze reden is Betto erelid geworden van onze vereniging.

 • Ko Mellema is herbenoemd als bestuurslid en Olger Jonker is toegetreden als bestuurslid vanuit het jeugdbestuur. Wij zijn hier heel blij mee.

 • Wij zijn enorm blij met alle vrijwilligers die ons voetbalvereniging rijk is. Dit is erg belangrijk en wij zijn trots dat wij vele vrijwilligers hebben en ook steeds weer nieuwe mogen begroeten. Tijdens de ALV is hierbij ook stilgestaan. Tot slot is de Milan Bos Smile weer uitgereikt. De vrijwilliger die deze krijgt wordt altijd voorgedragen door Han en Yvonne Bos. Dit jaar hebben Jan en Ina van der Klei deze bokaal ontvangen.

 • Helaas hebben wij in verband met gewijzigde werkomstandigheden van Pieter Oosterhuis afscheid van hem genomen. Dit is een goede verstandhouding gegaan en wij wensen Pieter Oosterhuis veel succes bij zijn huidige werkgever en zijn verdere (sportieve) loopbaan.

 • Wij hebben tijd gekregen van de KNVB om het hoofdtrainerschap nieuw in te vullen.

 • Herman Haan sr is gestart als sportmasseur bij onze vereniging. Hij is alle dinsdagavonden aanwezig. Je kan hier vrijblijvend advies krijgen of behandeld worden. Alle leden kunnen hier terecht. Hij ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding.

 • Ite Mulder heeft na jaren als consul besloten om te stoppen. Wij willen hem ook via deze weg bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. Wij hebben in Gradus Banus zijn vervanger gevonden.

 • Als voetbalverenigingen in De Marne zijn wij structureel met elkaar in gesprek. Namens onze vereniging is Ron bij deze overleggen aanwezig.

 • Binnenkort zullen wij langskomen voor de Vrienden van Kloosterburen. Wij komen langs met een machtiging voor een automatische incasso. Wij willen u vragen deze te tekenen, zodat wij het bedrag van € 50 eenvoudig kunnen incasseren.

Tot slot:

 • Annelies is momenteel bezig om de Ladies Night te organiseren samen met Tiets Bolt, Ina van der Klei en Klaske Prins. 24 november zijn alle vrouwen van leden, moeders van leden en damesleden van harte welkom in de voetbalkantine. Het beloofd weer een gezellige avond te worden.

 • 9 december staat de volgende activiteit alweer op het programma. De SnertbingoAnnelies en Ko zorgen dat het een mooie avond wordt met een televisie als hoofdprijs voor de inde superronde!

 • En dan, is het alweer 2018. Wij hopen u zondag 7 januari te mogen begroeten vanaf 17:00 uur in de voetbalkantine om elkaar een mooi sportief nieuwjaar te wensen.

Tot zover. Als jullie vragen/opmerkingen hebben over bovenstaande of over andere zaken dan mogen jullie altijd een van de bestuursleden aanspreken op het voetbalveld of op andere wijze contact opnemen.

Met vriendelijke groet, Het bestuur

 

Uitkomsten enquete Fc Groningen