Rabobank Clubkas Campagne. Jouw stem is geld waard!

Rabobank Noordenveld West Groningen draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.

Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen.

Rabobank Noordenveld West Groningen stelt € 100.000,- beschikbaar! Ook VV Kloosterburen

doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Oproep aan alle leden en vrienden van de club die lid zijn van de Rabobank

 

Oproep aan alle leden en vrienden van de club die lid zijn van de Rabobank

Van zaterdag 9 februari tot en met donderdag 28 februari 2019 mogen leden van Rabobank

Noordenveld West Groningen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal

twee op dezelfde club. 

Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag

van € 100.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. VV Kloosterburen

ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. 

 

Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan ons tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Noordenveld West Groningen. Stemmen kan via de volgende link:

https://www.clubkascampagne.nl/nwg/clubkascampagne

 

Bedankt voor jouw steun!

 

Groeten van het bestuur