Voorzittershamer

Het bestuur van de vv.Kloosterburen heeft sinds kort de beschikking over een heuse voorzittershamer.
Door Prins Anne Jan en Adjudant Luuk is tijdens het ontbijt op de maandagmorgen de hamer aangeboden.
De hamer is met vreugde in ontvangst genomen.
Onze dank hiervoor is groot.
De hamer zal op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in gebruik worden genomen.

Theo Wijma, voorzitter.