Samenwerking jeugd

Samenwerking

 

Als voetbalvereniging hebben wij geconstateerd dat het steeds moeilijker wordt om op eigen kracht vooral de oudere jeugd zelfstandig in te vullen. Daarom zijn VVSV ’09, vv Kloosterburen en FC LEO sinds het begin van het seizoen met elkaar in gesprek om te onderzoeken of en in hoeverre samenwerking met de jeugd gewenst is.

 

Tot nu toe hebben we drie besprekingen achter de rug, waarvan één met een medewerker van de KNVB. De eerste indrukken zijn positief en daarom gaan we verder met het onderzoeken van de mogelijkheden. Hiervoor is een werkgroep samengesteld bestaande uit de volgende personen:

 

Jeroen Venhuizen VVSV ‘09

Jordy Muller VVSV ‘09

Ron Bolt VV Kloosterburen

Joost Gerdez VV Kloosterburen

Tjipco Werkman FC LEO

Pieter Boneschansker FC LEO

 

Wij streven ernaar om u voor half april te informeren over de verdere ontwikkelingen.