Voortgang samenwerking jeugd

Een paar maanden geleden hebben wij gemeld dat wij (vv Kloosterburen, VVSV ’09 en FC LEO) met elkaar in gesprek zijn om de mogelijkheden te verkennen van samenwerking op het gebied van jeugdteams. Wij hebben daarbij aangegeven voor half april u, als ouders en leden, nader te willen informeren over de ontwikkelingen.

 

Wij kunnen u vertellen dat wij de afgelopen maanden als werkgroep de nodige vorderingen hebben gemaakt. Wij hadden een planning gemaakt waarin wij deze maand een aantal bijeenkomsten met leden en ouders hadden gepland. Voor een samenwerking vinden wij het draagvlak bij leden en ouders cruciaal. Helaas kunnen deze door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus niet doorgaan.

Dat betekent dat we de ouderavonden uit zullen moeten stellen. Daardoor is een eventuele samenwerking vanaf het begin van het seizoen 2020/2021 niet haalbaar. Daarom hebben wij besloten om de tijd te gebruiken om onze plannen verder uit te werken. In de loop van volgend seizoen willen wij u uitnodigen voor bijeenkomsten om met u van gedachten te wisselen.

 Namens de werkgroep,

Jeroen Venhuizen           VVSV ‘09
Jordy Muller                   VVSV ‘09
Ron Bolt                        Vv Kloosterburen
Joost Gerdez                  Vv Kloosterburen
Tjipco Werkman             FC LEO
Pieter Boneschansker     FC LEO