Agenda Jaarvergadering vv Kloosterburen

Agenda jaarvergadering V.V. Kloosterburen

Datum : 30 september 2016

Aanvang : 20.45 uur

Plaats : Kantine

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen 18 september 2015

4. Jaarverslag secretaris

5. Financieel verslag vereniging en kantine. De financiële gegevens liggen 3 kwartier voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer. Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester.

6. Begroting 2016– 2017

7. Verslag kascommissie Jos Streefkerk en Stephan Timans

8. Verkiezing lid kascommissie: Aftredend Jos Streefkerk

9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Alinda Korhorn en Annelies Reitsma

10. Jeugdzaken

11. Erevermeldingen

12. Rondvraag

13. Sluiting

Op de vergadering zijn ereleden, donateurs, partners van seniorleden en ouders van junioren van harte welkom

Annelies Reitsma, secretaris vv Kloosterburen

Auteur
red.