Contributieverhoging

Contributieverhoging

Zoals besproken op de afgelopen algemene ledenvergadering zal er een contributie verhoging plaatsvinden. Deze verhoging gaat per direct in.

De nieuwe contributieprijzen zijn:

t/m 7 €16,25,

8 t/m 11 €31,

12 t/m 15 €32,

16 t/m 18 €34,25,

Senioren €45,50 per kwartaal

namens het bestuur,

Henk Struiksma (penningmeester)