Eindejaarsbericht van de voorzitter

Beste leden en vrijwilligers,

Meestal werp ik een tijdens de nieuwjaarsvisite een terugblik op het vorige jaar en blik ik vooruit 
naar het nieuwe jaar.
Door de Corona zitten we in een hele andere situatie.
Het senioren voetbal is compleet stilgevallen.
Ook de senioren trainingen stellen weinig meer voor. Sessies van 4 tallen en geen fysiek contact.
Gelukkig kan de jeugd nog wel veel doen op het veld.
Ik heb nu ook veel minder stof om op terug te komen omdat er op voetbalgebied veel minder is gebeurd.
Tijdens de kantinebezoeken op de wedstrijddagen en zomaar eens door de week hoor je vaak interessante verhalen.
De kantine was ( is ) een plaats waar iedereen graag mag komen en waar het wel en wee van iedereen weleens de revue passeert.
Ik mag er graag naar luisteren als er soms scherp op de snede gediscussieerd wordt maar gelukkig vaak met een knipoog.
Ook worden daar vaak serieuze zaken besproken en afspraken gemaakt onder de vaste groep vrijwilligers welke werkzaamheden er weer gedaan moeten worden. 
Nu ik het over de vrijwilligers heb wil ik bij deze mijn dank uitspreken voor het vele werk dat ze
voor de vereniging doen.
Nu ik toch aan het bedanken ben wil ik uiteraard ook mijn medebestuursleden bedanken voor
hun inzet  voor de vereniging.

Als ik toch terug wil blikken noem ik het nieuwe voorraaddepot van de kantine.
Door het binnenhalen van subsidiegeld heeft het ons als vereniging ( lees Bennie ) weinig gekost.
Wat ik hier ook toch nog wel even wil benoemen is de slechte bereikbaarheid van sommige ambtenaren sport van de gemeente.
Ik heb dat ook eens aangegeven bij oud wethouder Blok.
Zo gauw er weer fysieke overleggen mogelijk zijn zal ik een afspraak maken bij de nieuwe wethouder van sport.
Ook heb ik nogmaals aangegeven bij de gemeente ( Henk Dijkstra ) dat de drainages doorgespoten moeten worden en waar nodig hersteld.
Het antwoord van Henk Dijkstra hierop:

Moi Theo, wij hebben de offertes opgevraagd betreft het doorspuiten van de drainage bij VV Kloosterburen, omdat het nodige ( aan middelen)   al gebruik is qua budget gaan wij alles eerst even op een rijtje zetten of hier nog ruimte  voor is om dit jaar nog meer te besteden.
 
Dus, tot op heden kan dit nog niet uitgevoerd worden en zullen wij jullie hierover berichten.

Betreffende het kleedgebouw zie onderstaande:

Antwoord van Jan Bosma:
We hebben enige keren contact gehad over het door gemeente af te stoten kleedgebouw. Zoals u wellicht in de pers hebt vernomen is de gemeente bezig met een overweging een deel van haar vastgoed af te stoten. Aangezien betreffende kleedaccommodatie deel uitmaakt van de vastgoedportefeuille parkeren wij overdracht/verkoop van het kleedaccommodatiegebouw totdat er beleid omtrent afstoting is ontwikkelt. Totdat er duidelijkheid is onderhoudt gemeente het gebouw conform haar meerjaren onderhoudsplanning.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben horen wij die uiteraard graag.
 
Dus sommige zaken zullen in de loop van het jaar 2021 opgepakt en afgehandeld worden.
Nu ik hiermee bezig word ik geappt over de vernielingen buiten bij de kantine.
Je snapt niet waar sommige mensen mee bezig zijn. Wat voor voldoening haal je hieruit.
De noodzaak van een of meerdere camera’s komt weer bovendrijven.
Gewoonweg zonde geld maar schijnbaar noodzakelijk.
Laten we hopen dat er na de winterstop weer gevoetbald kan worden onder de vastgestelde regels.
Helaas zal het zoveel jarig bestaan van de VV. Kloosterburen opgericht 16 april 1931, dus 90 jaar, 
te vieren waarschijnlijk niet haalbaar zijn door de  Corona perikelen.
De feestcommissie zal zich beraden hoe en wanneer dit gevierd zal worden.
Nog een aardigheidje om te noemen, we hebben een bedrag van 685 euro vanuit de 
RABO clubsupport ontvangen. Dat is leuk meegenomen.

Rest mij nog om iedereen extra te bedanken voor wat men voor de vereniging heeft gedaan. Rest mij nog iedereen plezierige feestdagen toe te wensen en hopen dat we elkaar zo gauw het kan weer zien op het voetbalveld of in de kantine.

Theo Wijma, voorzitter