90 jarig bestaan!!

90 jarig bestaan

Negentig jarig bestaan VV Kloosterburen


16 april 1931 is Voetbalvereniging Kloosterburen opgericht.
Per datum 1 april 1985 werd Voetbalvereniging Kloosterburen ten kantore van notaris H. Kooi via een notariële oprichtingsakte met statuten ingeschreven als voortzetting van de voormalige vereniging:
Voetbalvereniging Kloosterburen opgericht datum 16 april 1931.

De heren Harm van Velsen en Drewes van der Horn hebben de oprichtingsacte onder toeziend oog  van notaris H Kooi ondertekend.
Voor de eerste maal werd de heer van Velsen als voorzitter benoemd en de heer J.T. Bos als secretaris.
En als leden/oprichter werden benoemd: de heer Van der Horn, N.T.H. Werkman. JJ Bolt en B. Smit.
Als er geen Corona zou zijn zouden de leden van de feestcommissie ( Bennie Huizinga, Han Bos en Theo Wijma ) garant staan voor een geweldig feest.
Zo gauw we weten wanneer we dit wel kunnen organiseren zullen wij een feestprogramma in elkaar zetten.
Misschien zou het mooi zijn dat er vanuit de vereniging ook suggesties worden aangedragen om tot een fantastisch feest te komen.
Het moet in ieder geval een feest zijn voor jong en oud.
Houd in ieder geval de site in de gaten voor actuele informatie.

Theo Wijma, voorzitter VV Kloosterburen.  

Auteur
Theo Wijma