Update bestuur

 

1 / 2

Hallo leden van de VV Kloosterburen.

Bij deze wat ditjes en datjes vanuit het bestuur. Het bestuur heeft vrij frequent vergaderd. Agenda punten die gedeeld mogen worden komen naar buiten. Echter de meeste behandelpunten blijven binnenkamers.


- Op de ALV worden veelal de punten besproken die de hele vereniging aangaan.

- De SJO vereniging heeft handen en voeten gekregen na vele vergaderingen, nu dus een eigen bestuur.

- Zoals het nu lijkt is er een algehele klus dag gepland op 24 september aanvang 9.00 uur.

- We zijn de laatste tijd meerdere keren geconfronteerd met vernielingen rondom de kantine en kleedgebouwen. Er zullen camera’s worden geplaatst, Henk pakt dit op. ( Henk wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester op de ALV)

- Gezien de stijgende kosten waar ook wij als vereniging mee te maken hebben, zullen Henk en Harrie betreffende de prijzen in de kantine overleg hebben wat te doen.

- Veldverlichting, daar zijn we druk mee bezig. Vooral om te onderzoeken welke subsidie mogelijkheden er zijn. Er is inmiddels contact geweest met de Rabobank. Word vervolgd.

- We hebben de beschikking over een aantal vuilniscontainers. De gedachte is om deze te benutten als opslag ballen. ( iedere trainer krijgt 1 of 2 containers voor eigen trainingsballen ). Zodat er minder ballen verdwijnen. Aanschaf trainingsballen is een behoorlijke onkostenpost.

- Ik persoonlijk had een goed contact met Henk Dijkstra betreffende bepaalde zaken. Echter Henk Dijkstra is op non actief gezet bij de gemeente. Ik heb nu te maken met Peter Batema en heb inmiddels een afspraak met hem op 7 september. Hierdoor zijn een aantal zaken nog niet opgepakt.

- Aanpak braakliggend stuk grond naast de kantine. Ik neem maandag 5 september a..s. contact op met Derk Fokkens wat zijn planning is in deze. Fokkens levert het zand voor de bestrating.

- Henk Dijkstra zou vanuit de gemeente stoeptegels leveren, ik neem dat nu op met Peter Batema.

- Binnenkort neem ik weer contact op met de heer Jan Bosma betreffende privatisering ( overname kleedgebouwen )

Dan even heel iets anders:

Wanneer men ( of iemand ) op of aanmerkingen heeft omtrent het reilen en zeilen van de vereniging of iets van dienaard zie ik graag dat dit kenbaar wordt gemaakt aan het hele bestuur. Het beste is om dat via ons secretariaat te laten lopen. Het beste is omdat schriftelijk te doen. En dat dus niet via een bestuurslid te doen. Zo voorkomen we dat een bestuurslid zich misschien genoodzaakt voelt om te reageren. Zo kunnen we dat tijdens een bestuursvergadering uitvoerig bespreken. En dan met een goed onderbouwde reactie komen. Breed gedragen door het hele bestuur.

Mocht het zo zijn dat het een spoedeisend karakter heeft kunnen we dat  eventueel eerst bespreken met het DB bestuur.  


2 / 2

- Gastheren voor het voetbalseizoen 2022/2023. Er is op dit moment 1 koppel te weten Bennie en Theo (Tude ) 
Er zouden dus nog 2 koppels bij moeten. Graag enige actie in deze.

 - De geplande ALV is op 7 oktober 2022.

- De eerstvolgende bestuursvergadering 8 september 2022.

Tot zover.

Vr.gr. Theo Wijma, voorzitter VV Kloosterburen.

Auteur
Theo Wijma