Lid worden

Welkom

Vooreerst dank voor de belangstelling die u stelt in onze vereniging. Voor wie zich aanmeldt en/of aangemeld heeft; welkom en een hele sportieve en gezellige tijd toegewenst bij de vv Kloosterburen.

Wijze van aanmelden

Aanmelden kan bij de secretaris van de vv Kloosterburen. Bij aanmelding wordt een aanmeldings-/machtigingsformulier ingevuld en ondertekend. Voor aanmelding van een minderjarige is een handtekening van ouder/verzorger nodig. Acceptatie van het lidmaatschap is onder voorbehoud van goedkeuring door de KNVB en het bestuur van de vv Kloosterburen.

Aspirant-leden van 16 jaar en ouder

Nieuwe leden van 16 jaar of ouder moeten zich legitimeren bij aanmelding. Voor de inschrijving als (KNVB) lid is een ID-nummer van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs nodig.

Aanmeldingskosten en contributie

Voor de verschuldigde contributie geldt het onderstaande schema. Het innen van de contributie vindt uitsluitend plaats door middel van automatische incasso. Hiervoor geeft u toestemming bij aanmelding dmv. het ondertekenen van een machtiging. De contributie wordt per kwartaal in het seizoen verrekend. Bij de jeugd wordt er € 5,- per kwartaal extra betaald voor het wasgeld van de tenues.

Categorie Leeftijd   Jaarcontributie Per kwartaal
O-9 en O-11 Jonger dan 11 jaar   € 84 € 16,00 + €5,-
O-13 en O15 Jonger dan 15 jaar   € 94 € 18,50 + €5,-
O-17 en O-19 Jonger dan 19 jaar   € 104 € 21,00 + €5,-
Senioren 19+ jaar   € 142 € 35,50
         

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap kan tijdens het voetbalseizoen niet worden beëindigd. Indien u het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar wenst te beëindigen dient u de contributie voor het gehele verenigingsjaar te voldoen. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1 mei schriftelijk wordt opgezegd bij de secretaris.

Overschrijving

Indien een nieuw lid korter dan 3 jaar geleden bij een andere vereniging heeft gespeeld, heeft hij/zij overschrijving nodig. Hiervoor zijn formulieren bij vv Kloosterburen beschikbaar. Overschrijving naar een andere vereniging dient jaarlijks vóór 1 juni bij de KNVB te zijn aangemeld. Hiervoor is ook een overschrijvingsformulier nodig.

Adreswijziging

Adreswijzigingen kunt u zenden bestuur@vvkloosterburen.nl of sturen naar bovenstaand postadres.

Kleding

Het tenue van vv Kloosterburen bestaat uit een wit shirt, zwarte broek en zwarte sokken met witte boord. Naast het tenue moeten spelers beschikken over voetbalschoenen en scheenbeschermers (door KNVB verplicht!). Een trainingspak is aan te bevelen. Opmerkingen:

  • Leden van vv Kloosterburen krijgen 10 % korting bij Sporthuis Winsum. Hier zijn ook trainingspakken tegen betaling te verkrijgen met opdruk van de club.
  • Alle teams beschikken over sponsorkleding (tenue en/of trainingspak).
  • De kledinglijn is ook on line te bestellen via deze link .
     

Wedstrijden en trainingen

De wedstrijden worden begeleid door (jeugd-)leiders. De trainingen worden verzorgd door, veelal gediplomeerde, (jeugd-)trainers.

Informatie

In actuele informatie (bijv. programma en uitslagen) wordt voorzien dmv. de website www.vvkloosterburen.nl.

Afgelastingen

Voor algehele afgelasting zie nos-teletekstpagina 603, ook wordt je op de hoogte gesteld door de leider van het desbetreffende team en via www.vvkloosterburen.nl.

Algemeen

Verder zijn van toepassing de statuten en/ of huishoudelijk reglement van vv Kloosterburen.