Van de Bestuurstafel

Beste leden,

 Via deze weg willen wij jullie bijpraten wat er laatste tijd allemaal is gebeurd aan de bestuurstafel.

 ALV

Op vrijdag 27 oktober hebben wij de jaarlijkse ALV weer gehad. De opkomst was groot en betrokken, hierdoor hebben we het als een goede vergadering ervaren. De bestuurssamenstelling ziet er nu als volgt uit:

Olger Jonker            Voorzitter
Bart Korhorn            (wedstrijd-) Secretaris
Henk Struiksma       Penningmeester
Sander Adema         Seniorenzaken
Kevin Kat                  Jeugdzaken 
Irene Bos                  Damesafdeling
Jack Bolt                  Accommodatiezaken

Stoppen EKC

Na dit seizoen zullen we de samenwerking stoppen met Eenrum, hierdoor komt er een einde aan EKC na dit seizoen. Dit is in goed overleg gegaan met Eenrum. Voor de uitgebreide verklaring verwijzen we naar:

https://www.vvkloosterburen.nl/site/sites/default/files/documents/2023-10/Persbericht%20bee%CC%88indiging%20samenwerking%20EKC_0.pdf

 Stoppen met dames voetbal in Kloosterburen? Zeker niet! Afgelopen periode hebben we met meerdere dames gezeten om een elftal op te richten. We hebben als doel om minimaal 1 dames elftal te hebben in 2024/2025. Wil je lid worden? Dan kan je aanmelden via: https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/inschrijven/BBBD55B 

Elftal teruggetrokken

Afgelopen week hebben we besloten om Kloosterburen 2 terug te trekken uit de competitie. Voordat we dit besluit hebben genomen hebben we meerdere gesprekken gevoerd met de spelers, begeleiding en bestuur. Hierbij kwamen we tot de conclusie dat een elftal terugtrekken de enige optie was. Dit in het belang van de vereniging en om te voorkomen dat elke week een wedstrijd afgelast moet worden. Het oude team van Kloosterburen 2 en 3 zullen nu samen een team vormen en het rest van het seizoen samen voetballen. Ze hebben er veel zin in om hier een succes van te maken! Aan het einde van het seizoen zal gekeken worden of we weer 3 elftallen kunnen inschrijven. Op dit moment is dat niet mogelijk door langdurige blessures en lange afwezigheid van een aantal leden.

7x7 voetbal

Het 7x7 voetbal is een vorm van voetbal wat steeds meer aandacht krijgt bij ons in de regio. Een aantal leden hebben aangegeven hier ook open voor te staan. Als bestuur gaan we onderzoeken wat hier de mogelijkheden in zijn. Hierbij zal gekeken worden  naar de mogelijkheden vanuit de KNVB maar ook gekeken moeten naar praktische zaken, denk hierbij aan veldbezetting, verlichting en het aantal leden.

Werkgroep veldverlichting

Aankomende periode willen we onderzoeken of het mogelijk is om veldverlichting te instaleren langs het hoofdveld. Hierbij zal gekeken worden naar korte termijn opties en lange termijn opties. De werkgroep bestaat uit:
Henk Struiksma, Jack Bolt, Olger Jonker, Stephan Timans en Leon de Jong.

 Weggenomen statiegeld flesjes

Afgelopen week hebben we camerabeelden gedeeld op onze Facebookpagina. Hierop was een persoon te zien die statiegeldflesjes wegnam bij de kantine. Inmiddels heeft de dader zich gemeld en hebben we als bestuur een gesprek gehad met de desbetreffende persoon. De persoon in kwestie heeft zijn/haar excuses aangeboden en voor ons is de zaak nu afgedaan. De persoon is niet verbonden aan de vereniging. Inmiddels hebben we de camerabeelden van Facebook afgehaald.

 Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is uitgebreid en is afgelopen periode druk bezig geweest met sponsorzaken binnen onze vereniging. Tegen Kwiek zijn de nieuwe uitshirts van het eerste elftal gepresenteerd richting de leden, sponsors en supporters. De sponsorcommissie bestaat uit: Henk Struiksma, Ron Bolt, Jorn Bolt, Bas Bolt, Stan Stavenga, Harry Reitsma en Huib van der Wildt.

 Via deze weg willen wij alle vrijwilligers bedanken die zich weer maximaal inzetten voor onze vereniging. Mocht je vragen hebben? Leg dan even contact met een van de bestuursleden. We hopen jullie op donderdag 14 december 2023 te 20.00 uur te zien in de kantine. Dan staat de kerstborrel/prijsuitreiking van de grote verloting gepland. 

 Namens het bestuur,  

Olger