Van de bestuurstafel

We nemen jullie graag mee wat er afgelopen periode allemaal is besproken aan de bestuurstafel. Dit gaat om een beknopte versie. Heb je ergens vragen over? Kom dan bij een van de bestuursleden op de lijn.

* 7x7 voetbal – dames

Aankomend seizoen zullen we starten met 7x7 voetbal. Dit zal onder de vlag van de SJO gebeuren, zodat we elkaar kunnen ondersteunen mocht dat nodig zijn. Inmiddels zijn er een aantal gesprekken geweest met de dames. Hieruit blijkt dat iedereen er veel zin in heeft. Wil je hier nou ook deel van uitmaken? Dat kan nog! Aanmelden kan via: bestuur@vvkloosterburen.nl. Wil je meer informatie over 7x7 voetbal, stuur ons dan even een mailtje of schiet ons even aan als je ons ziet lopen.

 

Aankomende periode zal ook onderzocht worden of 7x7 voetbal haalbaar is voor de heren.  

* Veldverlichting

We hebben een werkgroep opgericht om te onderzoeken of veldverlichting haalbaar is bij ons op het hoofdveld. Inmiddels hebben we een prijsindicatie gekregen van verschillende leveranciers. Helaas hebben we nog geen actuele offerte gekregen, dit laat (helaas) lang op zich wachten. Inmiddels hebben we veel onderzoek gedaan welke subsidiemogelijkheden er zijn. Als de actuele offerte binnen is gaan we verschillende fondsen aanschrijven om subsidie te krijgen. Vanuit hier gaan we kijken of het mogelijk is om het helemaal rond te krijgen. We zijn optimistisch en hopen dat het lukt!

* AED

Afgelopen periode is een AED geplaatst aan de gevel van de kantine. Dit is mogelijk gemaakt door het dorpsbudget van gemeente Het Hogeland. De AED is geplaatst in een kast die geopend kan worden met een code. De code wordt vrijgegeven op het moment dat de burgerhulpverleners worden gewaarschuwd via de meldkamer. Binnenkort zal er een reanimatiecursus worden aangeboden door de vereniging. Hier zal later meer nieuws over komen.

* Hoofdtrainer 1ste elftal

Afgelopen maanden zijn we hard bezig geweest om een nieuwe trainer te vinden voor aankomend seizoen. Helaas is dit tot op heden nog niet gelukt. We merken dat er weinig trainers bij ons in de regio beschikbaar zijn. Dit hebben we ook gedeeld met de KNVB. Aankomende periode blijven we doorzoeken om de juiste man of vrouw voor de groep te krijgen. Heb je nou de goudentip voor ons of wil je graag trainer worden van ons 1ste elftal? Stuur dan een mail naar: bestuur@vvkloosterburen.nl

* Begeleiding 2e/3e elftal

Voor aankomend seizoen zijn we hard opzoek naar begeleiding/trainer voor ons 2e/3e elftal. Ideeën of zelf trainer worden? Meld je dan aan!

* Vrijwilligersavond

We zijn druk bezig om de vrijwilligersavond van 20 april 2024 te organiseren. Inmiddels zijn de uitnodigingen de deur uit. Heb je ondanks alle voorbereidingen geen uitnodiging gehad? Meld je dan even bij Kevin of Sander. We hopen jullie allemaal te zien op 20 april. Samen dragen we de vereniging en hier willen we dan met elkaar ook even bij stil staan.

* Klus dag

Op 16 maart 2024 was het NLdoet. Als voetbalvereniging deden we hier ook aan mee, hierdoor hebben verschillende vrijwilligers zich weer ingezet voor de vereniging. Hierbij zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd zoals: drainage vrijmaken, schoonmaken, opruimen en ballencontainers repareren.

* Pannakooi

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om een pannakooi te realiseren op het sportpark. Dit doen we samen met de speeltuinvereniging. Als we hier meer informatie over hebben dan laten we het jullie weten!

Namens het bestuur, Olger Jonker